In 2014 verzorgde ik de begrafenis van een jonge man, slachtoffer van de ramp met de MH17. De naaste familie werd toen begeleid door twee familierechercheurs, die ook bij de identificatie van de overledene aanwezig waren. Ik heb veel respect voor hun werk.

De impact van een dergelijk overlijden op de nabestaanden is enorm. Afgelopen zondag ontmoette ik tijdens mijn werkzaamheden Marten Kampen, docent en trainer bij de Politieacademie. “Ik deel mijn gevulde rugzak met collega’s, door te luisteren en oprecht te zijn”. Marten is ooit zijn carriëre begonnen als agent bij het Korps Rijkspolitie, waarna hij al snel als rechercheur aan het werk ging. Inmiddels leidt hij op de Politieacademie collega’s op tot familierechercheur. Met zijn ervaring kunnen collega’s worden voorbereid op de praktijk.

Het werk van de familierechercheur is vaak mentaal zwaar. Het bijstaan en ondersteunen van mensen bij het verlies van dierbaren kan heftig zijn. De familierechercheur moet daarom mentaal en emotioneel sterk zijn en tijdig kunnen aangeven als het niet meer gaat of als iets haar of hem te veel wordt. Marten weet uit eigen ervaring hoe belangrijk dat is. “Ik ben betrokken geweest bij de reanimatie van een zwangere vrouw. ZIj en haar kindje overleefden het niet. Ik heb het daar moeilijk mee gehad, want mijn vrouw was toen zelf zwanger. Door er met haar en met collega’s goed over te praten kon ik het een plekje geven. Ik heb een goeie, warme achtervang die mij op de been houdt.” Marten geeft de aankomend familierechercheur mee eerst goed voor zichzelf te zorgen om zo ook zorg aan anderen te kunnen bieden. “Behandel mensen zoals je zelf behandeld wilt worden’.

Het contact tussen de familierechercheur en nabestaanden kan intensief en langdurig zijn. De ‘MH17-begrafenis’ maakte veel indruk op mij. Het was een klein gezelschap dat hun zoon, broer, neef en vriend naar zijn laatste rustplaats bracht op een klein kerkhofje achter een kerk. Onder de aanwezigen waren de twee betrokken familierechercheurs.

Koop Geersing, register uitvaartverzorger