Hier kunt u ervaringen lezen van Koop Geersing, register uitvaartverzorger (‘begrafenisondernemer’). Verhalen zijn met toestemming van nabestaanden gepubliceerd in ‘De Vierklank‘ en ‘De Nieuwsbode‘.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Koop via 06-1027 5585 of koop.geersing@yarden.nl. Hij is dag en nacht bereikbaar.

Voor meer informatie kijk op www.yarden-geersing.nl.